sklo | svetlo | priestor | emócie | dizajn | variabilita | farby

Sklo - viac ako len produkt....

Sklo je pevné a krehké zároveň. Do interiéru prináša svetlo, pocit vzdušnosti, voľného priestoru a dotvára celkový dizajn stavby.  Vďaka sklu preniká do budovy prirodzené svetlo.  Jeho tepelnoizolačné vlastnosti nás chránia pred chladom aj silným slnečným žiarením.
Krásu skla objavili už 3000 rokov pred Kr. v Egypte. Vyrábali sklenené koráliky, ozdoby a drobné nádoby. V stavebníctve sa používalo na utesnenie priestorov už pred viac ako 2000 rokmi. V súčasnej dobe dominuje sklo jak interiéri tak v exteriéri.
Sklo nás osobitným spôsobom spája s vonkajším svetom a našim okolím. Počnúc priehľadnosťou sklo neustále rozširuje škálu svojich vlastností. Je priehľadné, farebné, dynamické i chrániace. Je súčasťou nášho každodenného života.

Sklo je materiál so širokou škálou využitia. Vďaka jeho vlastnostiam môže byť exteriér rodinného domu, fasádna stena i sklenený prístrešok originálnym a dominantným prvkom stavby. Exteriérové sklo spĺňa všetky potrebné bezpečnostné parametre.
- fasádne sklá
- sklenené zábradlia
- sklenené prístrešky

Sklo dokáže vytvoriť výnimočný interiér. Opticky zväčšuje priestor, umožňuje hru farieb, požitie atypických tvarov, či vytvorenie individuálnych motívov.

- sklenené dvere
- sklenené steny
- sklenené zábradlia

Bezpečnostné kalené sklo

Sklenené systémy pre otvorený a transparentný priestor. Sklo v mnohých budovách nahradilo fasády, priečky a dvere vyrobené z betónu či dreva. Tieto sklenené systémy dodávajú diskrétnosť aj v „otvorenom“ priestore. Pre tento systém používame výhradne kalené bezpečnostné sklo.

Kalené sklo (ESG) je bezpečnostné sklo vyrábané tepelnou úpravou - kalením. Tým sa zmení vnútorné napätie skla, čím získa nové vlastnosti. Proces kalenia spočíva v zohriatí skla na teplotu 620 °C a následnom prudkom ochladení vzduchovou sprchou. Tým sa ochladí povrch skla, ale vnútorná časť zostáva teplá. Tým sa docieli ťažné pnutie vnútri a na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia kaleného skla má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla. ESG tým získa odolnosť proti úderom, zvýši sa ohybová pevnosť a tepelná odolnosť.
Kalené sklo je niekoľkonásobne pevnejšie než bežné sklo rovnakej hrúbky proti zaťaženiu vetrom a tepelnej námahe, pretože kalením sklo získava odolnosť proti prasknutiu vplyvom tepelného šoku a je tepelne odolné do teploty 200 ºC. Vďaka týmto vlastnostiam sa toto sklo klasifikuje ako bezpečnostné.
Mechanická odolnosť bezpečnostného skla s hrúbkou 8 mm sa testuje pádom 500 g oceľovej gule z výšky 2 m. V prípade nadmerného zaťaženia, ktoré lokálne naruší rovnováhu skla a prekročí hranicu pevnosti, dôjde k spontánnemu rozpadu. Kvôli termickému prepnutiu sa sklo rozsype na malé neostré úlomky, čo zvyšuje ochranu osôb v blízkosti bezpečnostného skla.
Kalené bezpečnostné sklo sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť.

číre sklo | ornamentné sklo | reflexné sklo