Automatické posuvné dvere

kvalita | komfort |moderný dizajn | trvácnosť

SLIMDRIVE

Pohony GEZE Slimdrive s výškou 70 mm skrývajú výkonný systém pre automatické posuvné dvere, ktoré je možné včleniť skoro do každej fasády. Dokonalé začlenenie do úzkych sklenených fasád je možné aj bez zdvojenia priečok alebo použitia širokých profilov.
Nehlučný mechanizmus poháňa vysoko výkonný motor, ktorý má minimálne opotrebenie a nevyžaduje skoro žiadnu údržbu. Slimdrive je vhodný i pre vysoký počet cyklov pohybu.
Montáž a nastavenie je jednoduché a rýchle, rovnako aj jeho dodatočné doplnenie do už existujúcich fasád.
U všetkých pohonov posuvných dverí konštrukčnej rady Slimdrive bola vykonaná skúška typového konštrukčného vzoru a certifikácie.

ECDRIVE - T2

Systémy lineárnych posuvných dverí ECdrive spĺňajú najvyššie požiadavky na funkčnosť spolu s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Pokrývajú požiadavky pri krídlach o hmotnosti do 120 kg a sú univerzálne použiteľné. Pohon je vhodný pre veľký počet cyklov pohybu. Vďaka nepatrnému treniu a vozíku na kolieskach so samočistením je veľmi tichý.

Vlastnosti výrobku
 • Jednoduchá montáž a veľké možnosti nastavenia krídiel
 • Inteligentná ochrana proti preklopeniu začlenená vo vozíku
 • Splnenie najvyšších požiadaviek na bezpečnosť
 • Príjemné pre užívateľov i pre servis vďaka bezpečnej a spoľahlivej diagnostike a novo vyvinutej mechanickej časti
 • Vysoký komfort daný nastavením parametrov a zobrazením stavu na displeji programovacieho prepínača

POWERDRIVE

Charakteristickým znakom konštrukčnej rady POWERDRIVE sú komfort a bezpečnosť. Veľké vchody a veľké šírky otvorov spoločne s vysokými krídlami kladú zvláštne nároky na technické vybavenie pohonov dverí. Práve tu sa využívajú silné stránky pohonov Powerdrive. S hospodárnosťou a vysokým výkonom tento pohon dáva do pohybu krídla posuvných dverí s hmotnosťou až 200 kg.

Vlastnosti výrobku

 • Vhodné pre otvory veľkých rozmerov, špeciálne konštrukcie krídiel dverí a ťažké špeciálne výplne
 • Vysoké moderné riadenie s množstvom rozhraní pre technické vybavenie snímačov a bezpečnostné zariadenia
 • Masívne technické vybavenie vozíkom na kolieskach so samočistením zabezpečujúce robustné prevedenie a dlhodobú životnosť
 • Certifikácia a skúška typového konštrukčného vzoru podľa DIN 18650, tiež v kombinácii s rámovými krídlami
 • Príjemné pre užívateľov i pre servis vďaka vďaka sledovaniu sily zatvárania a bezpečnej a spoľahlivej diagnostike
 • Jednoduchá montáž a nastavenie parametrov vďaka technológii GEZE DCU

SLIMDRIVE SLT - TLESKOPICKÉ

Elegantný a exkluzívny pohon teleskopicky posuvných dverí umožňujúci plnú integráciu do fasády. Výška pohonu 70 mm predurčuje Slimdrive SLT k zabudovaniu do fasádnych rámových konštrukcií. Jeho použitie je však možné i pri ostatných typoch fasád a konštrukcií.

Vlastnosti výrobku
 • Šetrí miesto pre dvere v stiesnených priestoroch
 • Veľmi tichý DC pohon, odolný proti opotrebeniu, nevyžaduje údržbu motoru
 • Integrovaná batéria pre núdzové otváranie a zatváranie v prípade výpadku prúdu
 • Certifikácia podľa DIN 18650