Hliníkové fasádne steny

sklo | svetlo | moderný dizajn

MC - Passive Plus


MC – Passive Plus je fasádny presklenný systém. Skladá sa z stĺpov a vodorovných priečok, spojené špeciálnymi tŕňmi z ušľachtilej ocele. Tento spoj poskytuje vysokú nosnosť v rovine tlaku vetra aj tiaže výplne. Zároveň je možné použiť C spoje.

 • Stĺpikovo-priečnikový systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými a zložitými tvarmi so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami.

 • Zvýšenie tepelne izolačných vlastností bolo dosiahnuté vďaka použitiu nového izolátora vyrobeného z inovatívnych materiálov, čím bolo dosiahnuté ešte lepšieho súčiniteľa prestupu tepla - Uf od 0,6 W/m2K.
 • MC Passive Plus sa vyznačuje jednými z najvyšších technických parametrov medzi na trhu dostupnými hliníkovými fasádnymi systémami, ideálne zodpovedá potrebám nízko-energetického a pasívneho staviteľstva.

 • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm.

 • Zlepšenie systému napojenia paropriepustných a parotesných fólií po obvode steny.
 • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečnikov prispôsobené statickým nárokom.

 • Široké spektrum ozdobných krycích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.

MC - GLASS


Systém štrukturálnej fasády technicky vychádza z MC-Passive plus. Využívaný na navrhovanie fasádnych konštrukcií tvoriacich zvonku plochý povrch bez viditeľných hliníkových profilov.

 • MC Glass je systém obvodového plášťa bez viditeľných vonkajších hliníkových prvkov. Zvonka sú viditeľné len sklenené výplne oddelené od seba škárami konštrukčného silikónu. V zaskleniach sú vyprofilované špeciálne kapsy a žliabky, do ktorých zapadnú montážne doštičky, pomocou ktorých sú výplne pripevňované ku kostre obvodového plášťa.

 • Systém sa vyznačuje veľmi dobrými tepelne izolačnými parametrami (Uf od 0,66 W/m2K) - tento výsledok bol dosiahnutý vďaka použitiu inovatívnych izolačných materiálov.

 • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm (viditeľné z vnútra).

 • Hrúbka zasklenia až 59 mm.

 • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečok prispôsobené statickým nárokom.

 • Fasáda umožňuje dosiahnutie rôznych verzií vonkajšieho vzhľadu, napr. tzv. horizontálnych alebo vertikálnych línií (polo-štrukturálny systém).

 • Široké spektrum ozdobných krycích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.

Modulárna fasáda


Systém určený na zhotovovanie vertikálnych vonkajších fasád so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami, skladajúcich sa z modulových segmentov vo forme rámov z hliníkových profilov so sklenenou výplňou (prípadne s výplňou z iného materiálu) a utesnením spojov vhodnými EPDM tesneniami. Výhodou tohto systému je rýchla montáž na stavbe, pretože väčšinu prác je možné uskutočniť u nás vo výrobnej hale.

 • Moduly môžu byť vyrobené ako jednoduché alebo dvojité (so stredovým stĺpikom) - redukcia počtu segmentov umožňuje ušetriť celkový čas montáže.

 • Systém predpokladá možnosť inštalovania konštrukcií okien a dverí v moduloch z našej ponuky hliníkových systémov.

 • Systém predpokladá možnosť montáže systémov ochrany pred slnečným žiarením, ako sú žalúzie a rolety v hĺbke profilu fasády na vnútornej strane zasklenia.

 • Na zvýšenie statických parametrov profilov je možné ich posilniť plochými hliníkovými alebo oceľovými profilmi zasúvanými do komôr profilov. Rozmery týchto komôr sú zvolené z hľadiska použitia všeobecne dostupných štandardných plochých profilov.

 • Vysoké tesniace parametre boli dosiahnuté vďaka tesneniam z EPDM. Tesnenia do dilatačných škár v spojoch segmentov tvoria 4 bariéry utesnení.

 • Vysoká tepelná izolácia je zaistená tepelnými prepážkami profilov s dĺžkou 42 mm vyrobenými z polyamidu (alebo z norylu). Priestor v profiloch medzi tepelnými prepážkami je vyplnený vložkami z izolačného materiálu.

 • Vizuálna šírka: 75 mm vertikálne profily, 85 mm horizontálne profily.

 • Hrúbka zasklenia až 60 mm.