Ako sa starať o naše výrobky


Dajte pozor, aby sa na okenný profil, zasklenie ani kovanie nedostali zvyšky vápna alebo malty. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ako profilu, tak aj skla a kovanie by sa mohlo vplyvom zatvrdnutých zvyškov zablokovať. Dajte pozor, aby sa na okenný profil, zasklenie ani kovanie nedostali zvyšky vápna alebo malty. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ako profilu, tak aj skla a kovanie by sa mohlo vplyvom zatvrdnutých zvyškov zablokovať.


Privádzaný chladný vzduch znižuje vlhkosť v miestnosti a zaisťuje tak zdravú klímu. Dostatočne svoj byt vetrajte, najlepšie niekoľkokrát denne, pretože relatívna vlhkosť presahujúca 60 % môže viesť k tvorbe plesní.


Povrch okenného rámu sa najlepšie čistí jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, riedidlá ani benzín! Na odstránenie odolného znečistenia je potrebné použiť špeciálny čistič, ktorý je možné zakúpiť u dodávateľov alebo výrobcov okien.


Pravidelne čistite vonkajšiu stranu okien. Peľ, častice dechtu alebo kovov môžu byť vplyvom slnečného žiarenia zapečené do okna. Usadený nános sa potom odstraňuje ťažko.


Aspoň jeden raz do roka namažte kovanie olejom, aby bol zaistený jeho trvale ľahký chod.


Uvoľnené kľučky a úchyty musia byť dotiahnuté. Šrauby sa obnažia nadvihnutím krytky pod úchytom a otočením zo zvislej do vodorovnej polohy.


Tesnenie v ráme musí byť každý pol rok ošetrené prípravkom na tesnenie alebo iným vhodným prípravkom, ako je napr. Talkum, Hirschtalg alebo silikónový olej (špecializované obchody), aby si zachovalo svoju pružnosť a funkčnosť. Poškodené tesnenia je potrebné vymeniť.


V stanovených intervaloch kontrolujte otvory na odvádzanie vody v profiloch rámu. Čistota je predpokladom pre bezproblémové odvádzanie vody.