Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokVchodové dvere otvaravé

Vchodové dvere delené

Vchodové dvere delené

Vchodové dvere delené

Vchodové dvere asymetrické dvojkrídlové
Vchodové dvere dvojkrídlové
Vchodové dvere otvaravé


Výška:
I = mm
Šírka: A + B = C mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk