Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokBalkónová zostava dvere OP

Balkónová zostava dvere OSP

Balkónová zostava dvere OP

Balkónová zostava dvere OSP
Balkónová stena
Balkónová zostava dvere OP

Šírka:
A + B + C + D = E mm
Výška:
I =     mm
II =    mm
III =   mm
IV =   mm
V =    mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk