Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokDvere OSĽ + P

Dvere OSP + P
Balkónová stena
Dvere OSĽ + P

Šírka:
A + B = C mm
Výška:
I =    mm
II =   mm
III = mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk