Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokDvere sklopno posuvné vľavo

Dvere sklopno posuvné vpravo
Balkónové dvere sklopno posuvné
Dvere sklopno posuvné vľavo


Výška:
I = mm
Šírka: A + B = C mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk