Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokBalkónová stena dvere OSP
Balkónová stena
Balkónová stena dvere OSP

Šírka:
A + B + C = D mm
Výška:
I mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk