Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokOtvaravo sklopne pravé

Otvaravo sklopne ľavé

Otvaravé pravé

Otvaravé ľavé

Sklopné okno
Jednokrídlové okno
Otvaravo sklopne pravé
Výška:
I = mm
Šírka:
A = mm
 
Poznámka:
Počet:

Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk