Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokOĽ + OP + OSP

OSĽ +OĽ + OP

OĽ +OSP + OP

OSĽ + OP + OSP

P + S + P

S + P + S
Kombinované okno 3x
OĽ + OP + OSP

Šírka:
A + B + C = D mm
Výška:
I mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk