Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokOSP + SV

OSĽ + SV

OSP + SV

OSĽ + SV

P + S

P + S
Kombinované okno 2X
OSP + SV
Výška:
I = mm
II = mm
III = mm
Šírka:
A = mm
 
Poznámka:
Počet:

Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk