Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokP + OSP

OSĽ + P

OĽP + P

P + OP
Pevné + jednokrídlové okno
P + OSP


Výška:
I = mm
Šírka: A + B = C mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk