Na začiatok

Položku vyberiete kliknutím na obrázokOĽ + OSP

OSĽ + OP

OSĽ + OSP

OĽ + OP

OĽ + OSP

OSĽ + OP
Dvojkrídlové okno
OĽ + OSP


Výška:
I = mm
Šírka: A + B = C mm
Poznámka:
Počet:
Vysvetlivky:
P - pevné okno
O - otváravé okno
S - sklopné okno
OP - otváravo pravé okno
OĽ - otváravo ľavé okno
OS - otváravo sklopné okno
OSP - otváravo sklopné pravé okno
OSL - otváravo sklopné ľavé okno
SV - svetlík
Pre firmu Stavel Prešov © Juraj Kundrik; office@r2ot.sk