Hliníkové fasádne steny

MC-WALL

MC wall

  • šírka profilov: 55mm
  • zasklenie: až 58 mm
  • kompletný sortiment stĺpov a priečok vzhľadom na statické požiadavky
  • rôzne tvary krycích líšt
  • izolátory podľa hrúbky zasklenia
  • zlepšenie systému napojenia paropriepustných a parotesných fólií po obvode steny

MC wallMC-wall je fasádny presklenný systém. Skladá sa z stĺpov a vodorovných priečok, spojené špeciálnymi tŕňmi z ušľachtilej ocele. Tento spoj poskytuje vysokú nosnosť v rovine tlaku vetra aj tiaže výplne. Zároveň je možné použiť C spoje.


EMC-GLASS

Veľmi podobný systém ako MC-WALL, avšak bez viditeľných vonkajších krycích líšt. Použitie môže byť ako celoštrukturálne, alebo pološtrukturálne (s viditeľnými horizontálnymi alebo vertikálnymi vonkajšími lištami. Medzera medzi sklami je vyplnená štrukturálnym tmelom.