FAQ - často kladené otázky

Aká je záručná doba poskytovaná na výrobky STAVEL spol. s r.o. Prešov?

Záručnú dobu poskytujeme:

 • 15 rokov – na stálofarebnosť hliníkových profilov STAR
 • 10 rokov - na stálofarebnosť plastových profilov
 • 5 rokov – na hliníkové a plastové výrobky
 • 2 roky – na doplnky (žalúzie, siete, rolety, ...)
Záručná doba začína plynúť od okamihu odovzdania.

Čo je to mikroventilácia?

Poloha ovládacej kľučky pri ktorej sa krídlo trochu odchýli od rámu. Tým vznikne malá štrbina, ktorá umožňuje čiastočné vetranie miestnosti.

Je okno bezpečne zavreté pri mikroventilácii?

Okno je bezpečne uzamknuté len pri úplnom zavretí. Pri štandardnej mikroventilácii nie je okno bezpečne uzavreté, preto neodporúčame nechať okná v polohe mikroventilácie napr. počas dovolenky. Ponúkame celoobvodovú mikroventiláciu, pri ktorom sa krídlo odchýli od rámu po celom obvode, ale zároveň ostane uchytené v bezpečnostných protikusoch. V tomto prípade je okno uzamknuté rovnako ako v uzavretej polohe. Netreba zabúdať na bezpečnostnú kľučku, ktorá bráni násilným otočením kovania.

Rosný bod a kritická teplota pre plesne

Pokiaľ relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne limit 100 %, bude sa prebytočná vlhkosť vzduchu zrážať v podobe kondenzačnej vody. Teplota, pri ktorej dochádza ku zrážaniu kondenzačnej vody, sa nazýva rosný bod. Pretože relatívna vlhkosť vzduchu závisí na jeho teplote, mení sa zodpovedajúcim spôsobom aj rosný bod. Napríklad pri izbovej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50 % je rosný bod 9,3 °C.
Dnes vieme, že plesne môžu vznikať už pri vlhkosti 80 %. To znamená, že sa vo vyššie uvedenom príklade môžu tvoriť plesne pri povrchovej teplote stien 12,6°C alebo menšej – vrátane rohov a výklenkov.

Dovážate okná z Poľska?

Nie. Všetky okná vyrábame sami v Prešove. Nemáme žiadne iné pobočky či pracoviská. Preto vieme kontrolovať kvalitu nepretržite.

Prečo sa po výmene starých okien začali tvoriť plesne?

Staré okná zle tesnili, prefukoval chladný vzduch ale nerosili sa. Nové okná, ktoré tesnia oveľa lepšie, zmenili klímu v miestnosti. Vzduch v miestnosti sa už nemôže samovoľne obmieňať. Preto je potrebné výmenu vzduch zabezpečiť častejším vetraním. Viac nájdete na našej stránke venovanej tejto problematike. Kliknite tu...

Ako správne vetrať?

 • otvoreným oknom – vhodné na rýchle, krátkodobé prevetranie predovšetkým pri nízkych teplotách
 • sklopeným oknom – vhodné pre dlhodobé vetranie len pri vyšších teplotách, porovnateľných s teplotou v miestnosti
 • mikroventilácíou (štrbinové vetranie) – umožňuje vetrať viac-menej trvalo – hodí sa však len v určitom rozsahu teplôt
 • infiltráciou (úpravou tesnenia) – trvalé vetranie, zaisťujúce hygienickú výmenu vzduchu pri extrémnych (výpočtových) teplotách

Ako sa starať o okná a dvere?

Naše výrobky nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Stačí, keď sa budete riadiť týmito jednoduchými radami, ktoré nájdete na stránke tu...

Čo je tepelný most?

Je to miesto, kde uniká najviac tepla z domu. Tepelný most môžeme charakterizovať ako časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Je to spôsobené jednak zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie, jednak rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne).

Čo znamená súčiniteľ prechodu tepla „U“?

Je to schopnosť materiálov obmedzovať únik tepla vyjadrená číslom. Udáva sa v jednotkách W/(m2.K). Je to tepelný tok (tepelnú stratu v zimnom období) cez 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt. Čím nižšia je táto hodnota, tým má konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, kde 0 je teoretická schopnosť úplne obmedziť únik tepla.

 • Uw – súčiniteľ prechodu tepla okna ako celku vo W/(m2.K), w = window = okno
 • Uf - je súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla vo W/(m2.K), f = frame = rám
 • Ug - súčiniteľ prechodu tepla zasklenia vo W/(m2.K), g = glass = sklo

Čo je komprimovaná páska?

Je to vopred stlačená pružná penová páska. Komprimovaná (expanzná) páska je na báze polyuretánovej peny so špeciálnou impregnáciou, ktorá zväčšuje svoj objem pri pôsobení vzduchovej vlhkosti a tepla.

Čo je paropriepustná fólia?

Je to fólia prepúšťajúca vzduch. Fólia, ktorá zabezpečuje odvetranie pripojovacej škáry, čiže odvádza pary a vlhkosť z konštrukcie, ale zároveň odoláva tlakovej vode. Paropriepustnosť je schopnosť materiálu prepúšťať vodnú paru, laicky sa hovorí, že materiál dobre „dýcha“. Pri montáži okien je vhodná na vonkajšiu stranu, aby vlhkosť, ktorá sa dostala do steny mala kadiaľ „uniknúť“.

Čo je parotesná fólia (parozábrana)?

Je to fólia neprepúšťajúca vzduch. Fólia, ktorá zabezpečuje tesnosť pripojovacej škáry voči prieniku pár a vlhkosti do konštrukcie. Dáva sa z interiérovej strany, aby stena „neťahala“ vlhkosť.

Čo je pripojovacia škára?

Je to škára medzi oknom a stenou. Pripojovacia škára je priestor medzi obvodom stavebného výrobku (základný rozmer okna) a stavebným otvorom v obvodovom plášti budovy.