Celosklenené systémy

Ponúkame širokú škálu produktov, ktoré svojou funkčnosťou, flexibilitou, vysokou spoľahlivosťou a dizajnom splňujú všetky požiadavky na projektovanie a užívanie skla v interiéri a exteriéri.

Sklenené systémy pre otvorený a transparentný priestor. Sklo v mnohých budovách nahradilo fasády, priečky a dvere vyrobené z betónu či dreva. Tieto sklenené systémy dodávajú diskrétnosť aj v „otvorenom“ priestore. Pre tento systém používame výhradne kalené bezpečnostné sklo.

Kalené sklo (ESG) je bezpečnostné sklo vyrábané tepelnou úpravou - kalením. Tým sa zmení vnútorné napätie skla, čím získa nové vlastnosti. Proces kalenia spočíva v ohriatí skla na teplotu 620 °C a následnom prudkom ochladení vzduchovou sprchou. Tým sa ochladí povrch skla, ale vnútorná časť zostáva teplá. Tým sa docieli ťažné pnutie vnútri a na povrchu vznikne tlakové napätie. Po tomto procese kalenia vzniká kalené sklo – vnútri skla zostane ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia kaleného skla má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla. ESG tým získa odolnosť proti úderom, zvýši sa ohybová pevnosť a tepelná odolnosť.
kalené sklo je niekoľkonásobne pevnejšie než bežné sklo rovnakej hrúbky proti zaťaženiu vetrom a tepelnej námahe, pretože kalením sklo získava odolnosť proti prasknutiu vplyvom tepelného šoku a je tepelne odolné do teploty 200 ºC. Vďaka týmto vlastnostiam sa toto sklo klasifikuje ako bezpečnostné.
Mechanická odolnosť bezpečnostného skla s hrúbkou 8 mm je taká, že vydrží pád 500 g oceľovej gule z výšky 2 m. V prípade nadmerného zaťaženia, ktoré lokálne naruší rovnováhu skla a prekročí hranicu pevnosti, dôjde k spontánnemu rozpadu. Kvôli termickému prepnutiu sa sklo rozsype na malé neostré úlomky, čo zvyšuje ochranu osôb v blízkosti bezpečnostného skla.
kalené bezpečnostné sklo sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť.

Bezrámove systémy

Bezrámove systémy

Akustické systémy

Bezrámove systémy

Posuvné systémy

Posuvné dvere