SLIMDRIVE SLT - TLESKOPICKÉ

Elegantný a exkluzívny pohon teleskopicky posuvných dverí umožňujúci plnú integráciu do fasády. Výška pohonu 70 mm predurčuje Slimdrive SLT k zabudovaniu do fasádnych rámových konštrukcií. Jeho použitie je však možné i pri ostatných typoch fasád a konštrukcií.

Vlastnosti výrobku

  • Šetrí miesto pre dvere v stiesnených priestoroch
  • Veľmi tichý DC pohon, odolný proti opotrebeniu, nevyžaduje údržbu motoru
  • Integrovaná batéria pre núdzové otváranie a zatváranie v prípade výpadku prúdu
  • Certifikácia podľa DIN 18650

SLT / SLT - FR
POČET KRÍDEL 1 / 2 / 4 / /
ÚNIKOVÉ CESTY SLT - FR
ROZMERY POHONU V x H 70 x 247
ŠÍRKA OTVORENIA v mm 1 krídlové
2 krídlové 1000-3000
4 krídlové 1600-3600
MAX. HMOTNOST KRÍDLA (kg) 1 krídlové
2 krídlové 80
4 krídlové 70