SLIMDRIVE

Pohony GEZE Slimdrive s výškou 7 cm skrývajú výkonný systém pre automatické posuvné dvere, ktoré je možné včleniť skoro do každej fasády. Dokonalé začlenenie do úzkych sklenených fasád je možné aj bez zdvojenia priečok alebo použitia širokých profilov.
Nehlučný mechanizmus poháňa vysoko výkonný motor, ktorý má minimálne opotrebenie a nevyžaduje skoro žiadnu údržbu. Slimdrive je vhodný i pre vysoký počet cyklov pohybu.
Montáž a nastavenie je jednoduché a rýchle, rovnako aj jeho dodatočné doplnenie do už existujúcich fasád.
U všetkých pohonov posuvných dverí konštrukčnej rady Slimdrive bola vykonaná skúška typového konštrukčného vzoru a certifikácie.

SL / SL - FR SL / SL - FR
WK2
SL - BO
BREAKOUT
SL - RD SLT / SLT - FR
POČET KRÍDEL 1 / 2 / 4 / / / / / / / / / /
ÚNIKOVÉ CESTY SL - FR> SL - FR WK2 SLT - FR
BREAK-OUT
ROZMERY POHONU V x H 70 - 189 70 - 189 70 - 189 70 - 189 70 - 247
ŠÍRKA OTVORENIA v mm 1 krídlové 700 - 3000 900 - 1400
2 krídlové 900 - 3000 900 - 3000 1000 - 2500 900 - 3000 1000 - 3000
4 krídlové 1600 - 3600
MAX. HMOTNOST KRÍDLA (kg) 1 krídlové 120 100
2 krídlové 120 120 100 120 80
4 krídlové 70
SKLÁDACIE (F)
UHLOVÉ POSUVNÉ DVERE (SLV)