POWERDRIVE

Charakteristickým znakom konštrukčnej rady POWERDRIVE sú komfort a bezpečnosť. Veľké vchody a veľké šírky otvorov spoločne s vysokými krídlami kladú zvláštne nároky na technické vybavenie pohonov dverí. Práve tu sa využívajú silné stránky pohonov Powerdrive. S hospodárnosťou a vysokým výkonom tento pohon dáva do pohybu krídla posuvných dverí s hmotnosťou až 200 kg.

Vlastnosti výrobku

  • Vhodné pre otvory veľkých rozmerov, špeciálne konštrukcie krídiel dverí a ťažké špeciálne výplne
  • Vysoké moderné riadenie s množstvom rozhraní pre technické vybavenie snímačov a bezpečnostné zariadenia
  • Masívne technické vybavenie vozíkom na kolieskach so samočistením zabezpečujúce robustné prevedenie a dlhodobú životnosť
  • Certifikácia a skúška typového konštrukčného vzoru podľa DIN 18650, tiež v kombinácii s rámovými krídlami
  • Príjemné pre užívateľov i pre servis vďaka vďaka sledovaniu sily zatvárania a bezpečnej a spoľahlivej diagnostike
  • Jednoduchá montáž a nastavenie parametrov vďaka technológii GEZE DCU

PL / PL - FR EPL - HT
POČET KRÍDEL 1 / 2 / /
ÚNIKOVÉ CESTY PL - FR
ROZMERY POHONU V x H 150 popř. 200 x 185 300 x 185
ŠÍRKA OTVORENIA v mm 1 krídlové 700 - 3000 800 - 2500
2 krídlové 800 - 3000
MAX. HMOTNOST KRÍDLA (kg) 1 krídlové 200 / 160 * 200
2 krídlové 200 / 160 *

* pri použití systémových profilov GEZE